Pensioen uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Pensioentekort
Pensioentekort betekent dat je minder pensioenuitkering ontvangt dan dat je nodig hebt om alle kosten te dekken. Wanneer je in de toekomst minder dan 70% van je huidige bruto salaris aan pensioen zal ontvangen, kan het zijn dat je een pensioentekort hebt. Het is goed om deze situatie ruim op tijd met een financieel adviseur te bespreken.
AOW-uitkering
Een AOW-uitkering ontvang je wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dit is een uitkering ter aanvulling van het pensioen vanuit de overheid. AOW staat voor De Algemene Ouderdomswet. Dit is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Je ontvangt een volledige AOW-uitkering als je altijd in Nederland hebt gewoond of gewerkt in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Jaarlijks wordt de AOW-uitkering door de overheid vastgesteld. Hoe hoog je uitkering is, hangt af van je persoonlijke situatie. Als je een partner hebt ontvang je minder dan wanneer je alleenstaand bent. In 2020 geldt er een bruto maandelijkse uitkering van € 1.201,42 voor een alleenstaande en € 870,03 voor iemand met een partner.
SVB
SVB staat voor Sociale Verzekeringsbank. Dit is een uitvoerder van verschillende sociale regelingen, zoals de AOW-uitkering. De SVB is verder onder andere verantwoordelijk voor de kinderbijslag, de AIO en het persoonsgebonden budget. Hierdoor is er meer sociale zekerheid in Nederland.
Pensioenpremie
Pensioenpremie is een bedrag dat door werknemers en werkgevers wordt afgedragen aan een pensioenuitvoerder. Dit is voor de opbouw van het pensioen.
Pensioengevend salaris
Pensioengevend salaris is het jaarlijkse salaris waarover je pensioen opbouwt. Afhankelijk van de afspraken tussen een pensioenuitvoerder, jou en je werkgever wordt er maandelijks een percentage van je salaris ingehouden om als premie in te leggen in je pensioenopbouw.

Recent beantwoorde vragen